Wielki mały Jubileusz

W tym roku mija pięć lat działalności Katolickiego Klubu Turystycznego „Wędrowiec” PTTK Rzeszów. W wigilię rocznicy pierwszego wyjazdu zorganizowanego 29 maja 2010 r. w Prządki, spotkaliśmy się, aby wspólnie powspominać, jeszcze raz obejrzeć to co minęło i pomyśleć o przyszłości. Obchody tego jubileuszu miały wyjątkowo uroczystą oprawę. Wzięli w nich liczny udział członkowie Klubu oraz zaproszeni goście. 

Stało się już tradycją, że nasze spotkania i wyjazdy zaczynamy modlitwą i Mszą świętą. Podobnie było i tym razem. W kościele parafialnym pw. św. Józefa w Rzeszowie-Staromieściu dziękowaliśmy za minione pięć lat i prosiliśmy o dalsze błogosławieństwo dla kolejnych zamierzeń i planów. Dzień naszego spotkania, czwartek 28 maja 2015 roku, był równocześnie świętem Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. W czasie homilii Ojciec Duchowny zwrócił nam uwagę, że wszyscy jako chrześcijanie jesteśmy powołani do udziału w kapłaństwie Chrystusa. Podkreślił, że ten udział świeckich w powszechnym kapłaństwie zobowiązuje nas do bycia apostołami w środowisku, w którym na co dzień żyjemy: uczymy się, pracujemy, bawimy. Zaakcentował też, że wszystko co robimy powinno być ofiarowaniem siebie Bogu i dawaniem świadectwa przynależności do Chrystusa. Podsumowując ten aspekt działalności Klubu, przypomniał również liczne sanktuaria, jakie nawiedziliśmy w czasie naszych wędrówek.

Po zakończonym nabożeństwie majowym kontynuowaliśmy spotkanie na wspólnej biesiadzie w restauracji, a potem w siedzibie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Rzeszowie. W prezentacji budzącej żywe zainteresowanie zebranych, przedstawiliśmy historię i dzień dzisiejszy Klubu, ilustrując słowa fotografiami i wykresami.

Wysłuchaliśmy z uwagą naszego przewodnika po ziemskich szlakach Pana Zygmunta Solarskiego. Głos zabrała także Pani Agnieszka Wałach z Zarządu Oddziału PTTK – będąca dobrym duchem, czuwającym nad poprawnością dokumentów, dzięki której rodzący się Klub nie osiadł na pierwszej mieliźnie ze sterty oficjalnych, urzędowych papierów. Kolejnym mówcą był ksiądz proboszcz Krzysztof Gołąbek. Jako ostatni wypowiadali się Prezes Klubu i Ojciec Duchowny, dziękując wszystkim obecnym i wspominając początki działalności oraz tych, dzięki którym nasz Klub istnieje i może prężnie się rozwijać. Przedstawili także nową inicjatywę: Księgę Pamiątkową, która obok systematycznie prowadzonej Kroniki pozwoli na zachowanie tego co myślą i czują uczestnicy naszych wypraw. 

Z okazji jubileuszu przygotowaliśmy dla wszystkich specjalną, pamiątkową odznakę z logo Klubu. Każdy uczestnik spotkania został także uroczyście obdarowany prezentem niespodzianką, którym okazał się okolicznościowy „Kubek Wędrowca” – nietłukący, wiecznie srebrny, z odblaskowym uszkiem, za które można go przypiąć do plecaka.

Kolejnym punktem programu był quiz z cennymi nagrodami – truskawkami-lizakami, wręczanymi zwycięzcom osobiście przez Prezesa Klubu. Wartościowe nagrody wymagały pytań o odpowiedniej dozie trudności. Jednak nawet z tymi najbardziej skomplikowanymi uczestnicy spotkania w końcu poradzili sobie, chociaż czasem pomoc okazywała się niezbędna.

Nad przebiegiem spotkania i bezawaryjnym działaniem techniki czuwał Pan Andrzej Wesół z Oddziału PTTK w Rzeszowie.

Jako, że wszystko kiedyś się kończy, tak i nasze spotkanie dobiegło kresu. Nie skończyła się razem z nim działalność Klubu. Mamy dalsze plany i perspektywy.

Istniejemy i funkcjonujemy dopiero, albo już pięć lat. Dla bardzo wielu z nas to czas wejścia w dorosłość, a nawet całe dorosłe życie. Wstępując do Klubu każdy dał świadectwo wyboru swojego stylu życia, potrzeby wędrowania z ludźmi i z Bogiem, zachwycając się pięknem świata i poznając Stwórcę przez Jego dzieła.

Jest nas ponad 200 osób. Klub to głównie ludzie młodzi – ponad ¾ z nas nie przekroczyło 35 lat. Każdy jednak znajdzie w Klubie kogoś w swoim wieku: od 5 – do ponad 65 lat, i o podobnych zainteresowaniach. W czasie minionych 5 lat przemierzyliśmy wspólnie pieszo ponad 1000 km. Zorganizowaliśmy 44 wyprawy i spędziliśmy razem prawie 2 miesiące, na wyjazdach, wędrownych rekolekcjach i spotkaniach. Działamy cały rok bez przerw. Jesteśmy też stale aktywni w Internecie. Budując wspólnotę ćwiczymy ducha i ciało. Zostawiamy ślady w historii, uwieczniając nasze dokonania na filmach i w Kronice. Mamy swoje koszulki, odznaki, kompasy, kalendarze…

Jeśli chcesz wziąć udział w tworzeniu przyszłości Klubu dołącz do naszego grona, bądź z nami i daj swoje świadectwo.


Agata Dąbal

Opublikowano dnia: 07.06.2015