Sądeckie wyzwanie (2016.09.17)

Do pobrania zapis GPS trasy (przez opcję Zapisz element docelowy jako...) w formacie akceptowanym przez Google Earth.

Opublikowano dnia: 02.10.2016